Home Hakkımızda

Hakkımızda

Ankara Sivil Siyaset Girişimi’nin amacı; sorunlara karşı duyarlılık gösteren insanları politik ve ideolojik tercihlerine bakılmaksızın ortak paydalar ve değerler etrafında buluşturmak, fikri müzakereler için sivil alanlar oluşturmak, siyasal parti ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve ortak faaliyet programları geliştirerek sivilleşmenin önünü açmaktır.

Ankara Sivil Siyaset Girişimi bu bağlamda, alternatif bir siyaset kültürü ve pratiği inşa etmeyi, siyasette yeni bir ruh ve heyecan dalgası oluşturmayı, mevcut siyasal kültür ve pratiğe alternatif yetişmiş kitleler, imkânlar ve zeminleri harekete geçirmeyi ve siyasi organizasyonlar arasında müzakere ve işbirliği kabiliyetini geliştirmeye yönelik olarak siyaset dili ve üslubuna ahlakilik ve erdemlilik kazandırmayı önceler.

Bu minval üzere hareket ederken, algıların değil olguların tartışıldığı bağlamlar üretebilecek, toplumsal problemleri pratik çözümler ekseninde değerlendirebilecek, ülkenin temel meselelerinin çözümünde siyasal parti ve organizasyonlarının dayanışabilmeleri ve ihtilaf alanlarını giderebilmeleri konusunda hakem görevi yapabilecek bir inisiyatif oluşturabilmenin önemine inanmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin bilgi ve tecrübe birikimine sahip insan potansiyelini siyasetin yeniden inşasında söz ve eylem sahibi kılmayı görev kabul eden Ankara Sivil Siyaset Girişimi, siyaseti yeniden tanımlayıp buna munzam bir inşa hareketi başlatmanın gerekliliğine inandığı için siyasetin bir vagonu değil lokomotifi olmayı amaçlayarak yola çıkmıştır.


Ankara Sivil Siyaset Girişimi’nin Kuruluş Bildirisi İçin: Biz Kimiz ve Niçin Varız?